Vítejte na informačních stránkách Obecního úřadu Doubice.tel:+420 412 331 699
Starosta:
+420 739 030 198
E-mail:
oudoubice@volny.cz
Doubice č.p.50
40747 Doubice
úřední hodiny:
PO,ST: 8-12, 12:30-17
ÚT,ČT,PÁ: 8-12
každá 1. so v měsíci: 9-12h
Datová schránka: tixb7wc

Bankovní spojení:
101030436/0300

::  Úvodní strana  ::


 Poslední změna na stránkách OÚ: 27.03.2017 v 12:05!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN -

přejděte na nové stránky obecního úřadu.     www.oudoubice.cz

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Navštivte nové webové stránky obecního úřadu http://oudoubice.cz/

Prosím mrkněte na www.oudoubice.cz a sdělte nám své připomínky, návrhy, kritiku, náměty, prostě vše co se Vám líbí, nelíbí nebo na stránkách postrádáte.


Dne 13.03.2017 proběhlo 21. zasedání ZO Doubice od 16:00 hod na OÚ, na programu bylo:

1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) návrh programu
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
4) hospodaření obce do února 2017
5) oprava veřejného osvětlení v chatičkách (objednávka)
6) prodej obecních pozemků v chatičkách
7) právní stanovisko Doubický vodovod
8) oprava obecních komunikací
9) oslavy 25 let samostatnosti obce Doubice
10) rekonstrukce Velkého rybníka
11) došlá pošta a podání občanů
12) různé + diskuze
   - průběh prací na místním orientačním systému
   - oprava fotbalového hřiště
   - úklid a údržba hřbitova
   - webová kamera na obecním úřadě
   - ošetření lip v aleji
   - nápisy na zastávky
   - miniknihovnička Doubice
13) usnesení a závěrZápis z 20. zasedání ZO Doubice ze dne 13.02.2017 ( zápis )


Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2017 ( leták )

Velkoobjemový odpad           07.04. - 09.04.2017    a    18.08. - 20.08.2017

Nebezpečný odpad                14.04. - 16.04.2017    a    25.08. - 27.08.2017       


Informační leták obce Doubice, prosinec 2016 - leták


DOTACE na projektovou dokumentaci - Velký rybník

Obec Doubice zadala zpracování projektové dokumentace na opravu Velkého rybníka firmě Vodní Díla- TBD, a.s., která své dílo odevzdala v listopadu 2016. Celkové náklady na zhotovení PD činí 151.734,- Kč včetně DPH a na zpracování PD přispěl Ústecký Kraj ( http://www.kr-ustecky.cz ) částkou 50.000,- Kč v rámci poskytnutí investiční dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2016. ( informace s logem UK )

 

NOVÉ SMLOUVY - ODPADY
Vážení Doubičáci (občané i chalupáři), dovolujeme si Vás opakovaně informovat, že od 01.07.2016 jsou na obecním úřadě k dispozici nové smlouvy na likvidaci směsného, komunálního, ale i dalších druhů odpadu. Dovolujeme si požádat ty z Vás, kteří ještě novou smlouvu nepodepsali, aby tak učinili, abychom měli vše připraveno na rok 2017. Tyto nové smlouvy již mají jasně nadefinované platby za poskytnuté služby. Smlouvy tedy budou účinné od 01.01.2017. Do konce roku 2016 platí smlouvy dříve uzavřené. Bližší informace naleznete v informačním letáku červenec 2016 (viz níže).


KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci (v případě Doubice jsou to úředníci Městského úřadu Rumburk) chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. (odkaz na webové stránky Asociace podniků topenářské techniky) Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Sbírka na opravu varhan - podrobnosti viz sekce důležitá oznámení (plakát)
Informační leták obce Doubice, březen 2016 - leták

Informační leták obce Doubice, červenec 2016 - leták


Platby za odpady, psy a nájmy lze platit v hotovosti osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bezhotovostně (bankovním převodem) na obecní účet č. 101030436/0300 s tím, že je třeba jako variabilní symbol uvést číslo popisné či evidenční svojí nemovitosti tak, abychom platbu dokázali správně přiřadit.

 

BIOODPAD
Svoz bioodpadu (hnědé popelnice) byl zahájen dne 06.04.2016 a probíhal každý sudý týden ve středu (brzo ráno), ukončen byl 30.11.2016.
 
Upravené úřední hodiny obecního úřadu
Od února 2016 jsou upraveny úřední hodiny obecního úřadu následujícím způsobem - úřední hodiny


 

Informace o společenském dění v obci a dalších aktivitách v obci, které se přímo netýkají obecního úřadu najdete nadále na http://www.doubice.cz.  
 

  • Kompletní informace o dění v Doubici naleznete na http://www.doubice.cz..
  • © LB Doubice Webmaster: info@doubice.cz