Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.address.cz/www/vr/2007/config.php on line 8
VR2007

   

Počet přístupů
na stránky VR2007:
počítadlo
::  Nový ročník 2008  ::

Přihlášku na 9.ročník závodu Velikonoční regata 2008 stáhnete ZDE
-------------------------------------------------------------------------------------

PROPOZICE 9. ROČNÍKU ZÁVODU VELIKONOČNÍ REGATA 2008
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pořadatel :
YC Staré Město Praha
Na Jarově 4
130 00 Praha 3

Termín : 29.3. – 5.4.2008, Chorvatsko
Trasa :
1. etapa Biograd – Dubrovník
2. etapa Dubrovník – Biograd
v případě špatných povětrnostních podmínek je trasu možno zkrátit nebo změnit délka plánované trasy celkem cca 350 Nm

Startující lodě : BAVARIA 42 Match
posádka min. 4, max. 8 osob
lodě budou losovány na setkání kapitánů v únoru 2008
předpokládaná účast 17 lodí

Doprovodná loď : 2x, bude upřesněno

Kontaktní osoby :
Olda Straka, tel. 608 818 209
mail : straka@yachtservice.cz
Jirka Bělohlávek, tel. 602 281 817
mail : belohlavek@zbm.cz
Petr Chmel, tel. 608 820 559, fax 387 315 754
mail : petr.chmel@acmail.cz

II. PODMÍNKY ÚČASTI

a/ písemné potvrzení přihlášky pořadatelem
b/ kapitán (nájemce lodě) musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení rekreačního plavidla na moři
c/ některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
e/ vzhledem k tomu, že se nejedná o závod zařazený do programu mistrovství ČR, není požadována startovní licence
f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky

III. STARTOVNÉ
Startovné činí : 89.000,- Kč (osmdesátdevěttisíc)

Startovné obsahuje :
a/ náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě BAVARIA 42 Match
b/ poplatky v marinách
c/ zajištění organizace – doprovodná loď, reklama, atd.
d/ společný večer při vyhlášení výsledků

Startovné neobsahuje :
a/ kauci za loď ve výši 3.000,- EUR, splatnou při předání lodi
b/ dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v Zadaru
c/ naftu spotřebovanou při startovních a přistávacích manévrech

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha : 45.000,- Kč
Splatnost : 10 dní od potvrzení přihlášky
Doplatek : 44.000,- Kč
Splatnost : 28.2.2008


bankovní spojení : ČSOB a.s., České Budějovice
číslo účtu : 164 69 25 33/0300
variabilní symbol : číslo přihlášky přidělené pořadatelem, nutné uvádět při platbách
Kauce : 3.000,- EUR, splatná při předání lodě v hotovosti nebo platební kartou
Storno podmínky : viz. přihláška

V. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU

a/ veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami Chorvatské charterové společnosti
b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce
c/ pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím a jejím posádkám v průběhu závodu
d/ pořadatel s vyhrazuje právo změny trasy a dalších soutěžních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu počasí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
e/ soutěžící jsou povinni se řídit soutěžními pravidly Velikonoční regaty 2007 vydaných pořadatelem, závod se neřídí dle Závodních pravidel jachtingu ISAF

IV. PŘIHLÁŠKY

a/ vyplněnou přihlášku ve dvojím vyhotovení zaslat na adresu :
Petr Chmel, Krajinská 7, 370 01 České Budějovice.

Jedno vyhotovení s přiděleným číslem přihlášky Vám bude zasláno zpět.
b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem


v Českých Budějovicích dne 23.října 2007
za pořadatele závodu
Petr Chmel

 

Povětrnostní předpověd

bez grafiky, s foto


© Yach Club Staré Město. 2006, WebDesign: RNDr. Filip Pešek, PhD.