Počet přístupů
na VR2008:
počítadlo
  
 •  Propozice, přihláška  
 •  

  Přihlášku na 9. ročník závodu Velikonoční regata 2008 stáhnete ZDE


  PROPOZICE 9. ROČNÍKU ZÁVODU VELIKONOČNÍ REGATA 2008 

  I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
  Pořadatel :
  YC Staré Město Praha
  Na Jarově 4
  130 00 Praha 3

  Termín : 29.3. – 5.4.2008, Chorvatsko
  Trasa
  : 1. etapa Biograd – Dubrovník
  2. etapa Dubrovník – Biograd
  v případě špatných povětrnostních podmínek je trasu možno zkrátit nebo změnit délka plánované trasy celkem cca 350 Nm

  Startující lodě : BAVARIA 42 Match
  posádka min. 4, max. 8 osob
  lodě budou losovány na setkání kapitánů v únoru 2008
  předpokládaná účast 17 lodí

  Doprovodná loď : 2x, bude upřesněno

  Kontaktní osoby :
  Olda Straka
  , tel. 608 818 209
  mail : straka@yachtservice.cz
  Jirka Bělohlávek, tel. 602 281 817
  mail : belohlavek@zbm.cz
  Petr Chmel, tel. 608 820 559, fax 387 315 754
  mail : petr.chmel@acmail.cz

  II. PODMÍNKY ÚČASTI

  a/ písemné potvrzení přihlášky pořadatelem
  b/ kapitán (nájemce lodě) musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení rekreačního plavidla na moři
  c/ některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
  d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
  e/ vzhledem k tomu, že se nejedná o závod zařazený do programu mistrovství ČR, není požadována startovní licence
  f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky

  III. STARTOVNÉ
  Startovné činí : 89.000,- Kč (osmdesátdevěttisíc)

  Startovné obsahuje :
  a/ náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě BAVARIA 42 Match
  b/ poplatky v marinách
  c/ zajištění organizace – doprovodná loď, reklama, atd.
  d/ společný večer při vyhlášení výsledků

  Startovné neobsahuje :
  a/ kauci za loď ve výši 3.000,- EUR, splatnou při předání lodi
  b/ dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v Zadaru
  c/ naftu spotřebovanou při startovních a přistávacích manévrech

  IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Záloha : 45.000,- Kč
  Splatnost : 10 dní od potvrzení přihlášky
  Doplatek : 44.000,- Kč
  Splatnost : 28.2.2008

  bankovní spojení : ČSOB a.s., České Budějovice
  číslo účtu : 164 69 25 33/0300
  variabilní symbol : číslo přihlášky přidělené pořadatelem, nutné uvádět při platbách
  Kauce : 3.000,- EUR, splatná při předání lodě v hotovosti nebo platební kartou
  Storno podmínky : viz. přihláška

  V. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU

  a/ veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami Chorvatské charterové společnosti
  b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce
  c/ pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím a jejím posádkám v průběhu závodu
  d/ pořadatel s vyhrazuje právo změny trasy a dalších soutěžních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu počasí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
  e/ soutěžící jsou povinni se řídit soutěžními pravidly Velikonoční regaty 2007 vydaných pořadatelem, závod se neřídí dle Závodních pravidel jachtingu ISAF

  IV. PŘIHLÁŠKY

  a/ vyplněnou přihlášku ve dvojím vyhotovení zaslat na adresu :
  Petr Chmel, Krajinská 7, 370 01 České Budějovice
  .
  Jedno vyhotovení s přiděleným číslem přihlášky Vám bude zasláno zpět.
  b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
  c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem


  v Českých Budějovicích dne 23.října 2007
  za pořadatele závodu
  Petr Chmel 
   

  © Yach Club Staré Město. 2008, WebDesign: RNDr. Filip Pešek, PhD.