Flag Counter


Počet přístupů
na VR2013:
počítadlo
15. ročník VR se uskuteční v termínu 29.3. - 5.4.2014

 • Zpravodajství pořadatelů

 • 1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  28.4.2012 13:28
  Internetové vysílání dokumentu České televize o Velikonočni regatě 2012 můžete shlédnout na adrese http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10184989915-lodni-sporty/412232400061012/

  27ů4.201214:53
  První vysílání dokumentu České televize o Velikonoční regatě 2012 bude zítra, tj. v sobotu 28.4. v 08:05 hod. na ČT4 Sport. Další časy vysílání jsou v neděli v noci a na 1. máje po obědě. JB

  23.4.201214:15
  Velikonoční regata 2012, zaplať pánbůh, úspěšně navázala na tradici posledních ročníků, které lze, spolu s několika prvními ročníky naší klubové regaty, považovat za nejlepší z celé 13ti-leté historie Velikonočky a opětovně prokázala, že je určena pouze zkušeným jachtařům. Závěrem letošního ročníku nám tedy, jako obvykle, nezbývá, než 13. Velikonoční regatu Neptunovi pochválit a poděkovat mu za jeho velkomyslnost, díky které se všechny posádky doplavily zpět do cíle v pořádku. Tradičně se osvědčilo angažování zkušených rozhodčích, povedla se většina posádek, povedl se zpravodajský tým České televize, povedl se lékař regaty, povedlo se on-line sledování lodí, ale především se, díky Bohu, povedlo (až na extrém pod Dubrovníkem) počasí! Jak již za ty roky všichni víte, úspěch či neúspěch Velikonočky je totiž výhradně závislý na vůli Neptuna, a to konkrétně na tom jaký vítr a vlny posádkám na jejich plavbě pošle. Letos si účastníci užili extrémního jachtingu do sytosti a tento ročník rozhodně vstupuje do historie jako ročník nejmokřejší. Ty kýble vody, které nebesa vylila na aktéry letošní regaty se snad ani nedají spočítat! Závodníci již nejspíš opět vědí, kde udělali chyby, ale vědí také, že každá Velikonočka je jiná, a že zkušenosti z minulých ročníků nejsou, až na pár výjimek, nikdy přímo aplikovatelné na ročníky následující. O spokojenosti účastníků a rostoucí popularitě závodu mezi jachtařskou veřejností svědčí i skutečnost, že již nyní se nám hlásí zájemci o účast na ročníku příštím, a to jak z řad letošních závodníků, tak z řad dalších jachtařů, což je pro nás největším důkazem dobře odvedené práce. Pravděpodobně tak budeme příští rok řešit logistický problém kotvení v Dubrovníku, neboť flotila 26 lodí byla asi maximem toho, co lze v tamnější marině vyvázat na molo, nemluvě o dosažitelnosti počtu kompatibilních monotypů. Do nadcházející jachtařské sezóny Vám dobrý vítr do plachet a pod kýlem alespoň stopu poctivé modré vody přejí pořadatelé. JB&PCH (P.S.: O datu a času vysílání reportáže z letošního ročníku regaty v České televizi budeme skippery včas informovat.)


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  Do začátku VR 2014 zbývá
  .
  1. 2. 3.
   
  2012
  Evžen Korbel Mirek Ther Daniel Melichar
   
  2011
  Jan Pokorný Evžen Korbel Jaroslav Moravec
   
  2010
  Jan Pokorný Jaroslav Moravec Jan Verich
   
  2009
  Jan Pokorný Lubor Koláčný Zdeněk Zíta
   
  2008
  Roman Čada Norbis Nývlt Peter Loja
   
  2007
  Miroslav Thér Zdeněk Zíta Jan Kylberger
   
  2006
  Jaroslav Krkoška Jan Pokorný Jaromír Michek
   
  2005
  Dan Vodička Mirek Thér Jaroslav Krkoška
   
  2004
  Jan Pokorný Tomáš Langer Vlastimil Kubový
   
  2003
  Jan Vohník Dan Vodička Evžen Korbel
   
  2002
  Jaroslav Trs Jan Pokorný Jan Poláček
   
  2001
  Jan Habal Jaroslav Korytář Martin Hora
   
  2000
  Václav Švec Roman Teuschel Jiří Valeš